Surah Al-Fatiha Ayah #4 Translated in Azerbaijani

Haqq-Hesab (qiyamət) gününün sahibinə!