Surah Al-Fatiha Ayah #5 Translated in Azerbaijani

Biz yalnız Sənə ibadət edirik və yalnız Səndən kömək diləyirik!