Surah Al-Fatiha Ayah #7 Translated in Azerbaijani

Ne’mət verdiyin kəslərin yoluna! Qəzəbə düçar olmuşların və (haqdan) azmışların (yoluna) yox!