Surah Al-Maeda Ayah #10 Translated in Azerbaijani

Kafir olub ayələrimizi təkzib edənlər isə cəhənnəmlikdirlər!