Surah Al-Maeda Ayah #120 Translated in Azerbaijani

Göylərin, yerin və onlarda olan hər şeyin hökmü Allaha məxsusdur. Allah hər şeyə qadirdir!