Surah Al-Maeda Ayah #30 Translated in Azerbaijani

Nəfsi onu (Qabili) qardaşını öldürməyə sövq etdi, onu (Habili) öldürdü və bununla da zərərçəkənlərdən oldu.