Surah Al-Maeda Ayah #37 Translated in Azerbaijani

Onlar atəşdən çıxmaq istədilər, lakin heç cür oradan çıxa bilməzlər. Onlar əbədi əzaba düçar olanlardır!