Surah Al-Maeda Ayah #74 Translated in Azerbaijani

Məgər onlar Allaha tövbə edib Ondan bağışlanmalarını istəməyəcəklər? Axı Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!