Surah Al-Maeda Ayah #86 Translated in Azerbaijani

Kafir olub ayələrimizi yalan hesab edənlər isə cəhənnəmlikdirlər!