Surah Al-Maeda Ayah #88 Translated in Azerbaijani

Allahın sizə verdiyi ruzidən halal və təmiz olanını yeyin. İnandığınız Allahdan qorxun!