Surah Al-Maeda Ayah #98 Translated in Azerbaijani

Bilin ki, Allahın əzabı şiddətlidir və Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!