Surah Al-Muddaththir Translate in Azerbaijani

Ey (libasına) bürünüb sarınan (Peyğəmbər)!
Qalx (qövmünü Allahın əzabı ilə) qorxut!
Öz Rəbbini uca tut!
Libasını təmizlə! (Nəfsini günahlardan pak et!)
(Əzaba səbəb olacaq) pis şeylərdən uzaqlaş! (Bütləri tərk et!)
(Etdiyin yaxşılığı) çox bilib başa qalxma! (Heç kəsə minnət qoyma!)
Rəbbinin yolunda (Rəbbinin rizasını qazanmaq üçün bu yolda sənə üz verəcək bütün çətinliklərə) səbr et!
Elə ki, sur çalındı
O gün çox ağır bir gün olacaqdır;
(O gün) kafirlər üçün asan olmayacaqdır!
Load More