Surah Al-Mursalat Translate in Azerbaijani

And olsun bir-birinin ardınca göndərilənlərə (mələklərə, peyğəmbərlərə, yaxud küləklərə);
And olsun şiddətlə əsənlərə (və ya yel kimi tez gedənlərə);
And olsun (Allahın ayələrini, kitablarını və əmrlərini) yayanlara;
And olsun (haqla batili) ayıranlara;
And olsun vəhyi (peyğəmbərlərə) çatdıranlara-
(Mö’minlər tövbə edib) üzr diləmək və ya (kafirləri) qorxutmaq üçün (olan vəhyi çatdıranlara) ki
Sizə və’d edilən (qiyamət) mütləq vaqe olacaqdır!
Ulduzlar sönəcəyi;
Göy yarılacağı;
Dağlar parça-parça olub dağılacağı (toz kimi havada uçacağı);
Load More