Surah Al-Mutaffifin Translate in Azerbaijani

Vay halına çəkidə və ölçüdə aldadanların!
O kəslər ki, özlərini insanlardan (bir şey) aldıqları zaman onu tam ölçüb alar
Onlar üçün ölçdükdə və ya çəkdikdə isə (onu) əskildərlər.
Məgər onlar (öləndən sonra) diriləcəklərini düşünmürlərmi?!
Özü də dəhşətli bir gündə?!
O gün bütün insanlar (haqq-hesab üçün) aləmlərin Rəbbinin (Allahın) hüzurunda duracaqlar!
Xeyr! Şübhəsiz ki, pis əməllərə uyanların (kafirlərin) əməl dəftəri (şeytanların əməllərinin yazıldığı və ya Cəhənnəmin ən alt təbəqəsi olan) Siccindədir!
Sən nə bilirsən (haradan bilirsən) ki, Siccin nədir?! (Və ya: Siccin nədir, bilirsənmi?)
O, yazılı bir kitabdır!
O gün vay halına yalan sayanların!
Load More