Surah An-Nisa Ayah #121 Translated in Azerbaijani

Onların (Şeytana uyanların) yeri Cəhənnəmdir. Və oradan xilas olmağa çarə tapmazlar.