Surah An-Nisa Ayah #132 Translated in Azerbaijani

Göylərdə və yerdə nə varsa, (hamısı) Allaha məxsusdur. Təkcə Allahın vəkil olması kifayət edər.