Surah An-Nisa Ayah #151 Translated in Azerbaijani

Bütün bunlar, həqiqətən, kafirdirlər. Biz (axirətdə) kafirlərdən ötrü alçaldıcı əzab hazırlamışıq!