Surah An-Nisa Ayah #96 Translated in Azerbaijani

(Onları) Allah tərəfindən yüksək dərəcələr, bağışlanma və mərhəmət gözləyir. Allah bağışlayandır, rəhm edəndir.