Surah An-Nisa Ayah #98 Translated in Azerbaijani

Yalnız hicrət etməyə yol və çarə tapmağa qadir olmayan aciz kişi, qadın və uşaqlar müstəsnadır.