Surah Ar-Rahman Translate in Azerbaijani

Rəhman! (Mərhəmətli olan Allah!)
(Öz peyğəmbərinə) Qur’anı öyrətdi.
İnsanı yaratdı.
Ona danışmağı (fikrini və duyğularını bəyan etməyi) öyrətdi.
Günəş və ay müəyyən bir ölçü ilə (hərəkət edər).
Otlar da, ağaclar da (Allaha) səcdə edər!
Göyü. O ucaltdı, tərəzini (ədalət tərəzisini) O qoydu!
Ona görə ki, çəkidə hədi aşmayasınız (insafı əldən verməyəsiniz).
Tərəzini düz tutun, çəkini əskiltməyin! (Çəkidə insaflı olun, tərəzini korlamayın!)
Yeri də (bütün) məxluqat üçün O döşədi.
Load More