Surah Ash-Shams Translate in Azerbaijani

And olsun günəşə və onun işığına (günəşin qalxdığı vaxta);
And olsun (günəşin) ardınca çıxan aya;
And olsun onu (günəşi) parlaq edən gündüzə;
And olsun onu (günəşi) örtən gecəyə;
And olsun göyə və onu yaradana;
And olsun yerə və onu döşəyənə;
And olsun nəfsə və onu yaradana (ona biçim verənə);
Sonra da ona günahlarını və pis əməllərdən çəkinməsini (xeyir və şəri) öyrədənə ki
Nəfsini (günahlardan) təmizləyən mütləq nicat tapacaqdır!
Onu (günaha) batıran isə, əlbəttə, ziyana uğrayacaqdır.
Load More