Surah At-Takwir Translate in Azerbaijani

Günəş (əmmamə kimi) sarınıb büküləcəyi (sönəcəyi) zaman;
Ulduzlar (göydən qopub yağış dənələri kimi yerə) səpələnəcəyi zaman;
Dağlar yerindən qopardılacağı (toz kimi havada uçacağı) zaman;
(Bədəvi ərəblərin çox əziz tutduğu) boğaz dəvələr başlı-başına buraxılacağı zaman;
Vəhşi heyvanlar (bir-birindən qisas almaq üçün) bir yerə toplanacağı zaman;
Dənizlər od tutub yanacağı (və ya dolub daşacağı) zaman;
Ruhlar (bədənlərə) qovuşacağı zaman;
Diri-diri torpağa gömülən körpə qızdan:
“Axı o hansı günaha görə öldürüldü?”; soruşulacağı zaman;
Əməl dəftərləri açılacağı zaman;
Load More