Surah At-Tur Translate in Azerbaijani

And olsun (Allahın Musa ilə danışdığı) Tur dağına;
And olsun yazılmış kitaba (Tövrata, Qur’ana, yaxud bütün ilahi kitablara) -
Açıq dəri üzərində (olan kitaba);
And olsun (mələklərin ibadət etdiyi) Beytülmə’mura;
And olsun yüksək tavana (uca göyə)
Və dolub daşan (alovlanan) dənizə ki
Rəbbinin əzabı (Ya Peyğəmbər!) mütləq vaqe olacaqdır!
Onu heç kəs dəf edə bilməz!
O gün göy hərəkətə gəlib fırlanacaq (çalxalanacaq)
Dağlar yerindən qopub (havada toz kimi) oynayacaqdır.
Load More