Surah Ad-Dhuha Translate in Bosnian

Tako mi jutra
i noći kada se utiša –
Gospodar tvoj nije te ni napustio ni omrznuo!
Onaj svijet je, zaista, bolji za tebe od ovoga svijeta
a Gospodar tvoj će tebi, sigurno, dati, pa ćeš zadovoljan biti!
Zar nisi siroče bio, pa ti je On utočište pružio
i za pravu vjeru nisi znao, pa te je na Pravi put uputio
i siromah si bio, pa te je imućnim učinio?
Zato siroče ne ucvili
a na prosjaka ne podvikni
Load More