Surah Ad-Dukhan Translate in Bosnian

Hā Mīm.
Tako Mi Knjige jasne
Mi smo počeli da je u Blagoslovljenoj noći objavljujemo – i Mi, doista, opominjemo –
u kojoj se svaki mudri posao riješi
po zapovijedi Našoj! Mi smo, zaista, slali poslanike
kao milost Gospodara tvoga – On, uistinu, sve čuje i sve zna –
Gospodara nebesa i Zemlje i onoga što je između njih – ako čvrsto vjerujete
drugog boga osim Njega nema; On život i smrt daje – Gospodara vašeg i Gospodara vaših predaka davnih!
Ali ovi sumnjaju i zabavljaju se
zato sačekaj dan kad će im se činiti da prema nebu vide vidljiv dim
Load More