Surah Al-Adiyat Translate in Bosnian

Tako mi onih koji dahćući jure
pa varnice vrcaju
i zorom napadaju
i dižu tada prašinu
pa u njoj u gomilu upadaju –
čovjek je, zaista, Gospodaru svome nezahvalan
i sam je on toga, doista, svjestan
i on je, zato što voli bogatstvo – radiša.
A zar on ne zna da će, kada budu oživljeni oni koji su u grobovima
i kada iziđe na vidjelo ono što je u srcima
Load More