Surah Al-Alaq Translate in Bosnian

Čitaj, u ime Gospodara tvoga, koji stvara
stvara čovjeka od ugruška!
Čitaj, plemenit je Gospodar tvoj
koji poučava peru
koji čovjeka poučava onome što ne zna.
Uistinu, čovjek se uzobijesti
čim se neovisnim osjeti
a Gospodaru tvome će se, doista, svi vratiti!
Vidje li ti onoga koji brani
robu da molitvu obavi?
Load More