Surah Al-Araf Translate in Bosnian

Elif Lām Mīm Sād.
Objavljuje ti se Knjiga – i neka ti u grudima ne bude nikakve tegobe zbog nje da njome opominješ i da vjernicima bude pouka.
Slijedite ono što vam se od Gospodara vašeg objavljuje i ne uzimajte, pored Njega, nekog drugog kao zaštitnika! – A kako vi malo pouku primate!
Koliko smo Mi samo gradova razorili! I kazna Naša im je dolazila noću i danju kad bi prilegli
a kada bi ih kazna Naša zadesila, jadikovanje njihovo se svodilo samo na riječi: Nasilnici smo, zaista, bili!
I sigurno ćemo pitati one kojima smo poslanike slali, a pitaćemo, doista, i poslanike
i izložićemo im, pouzdano, sve što o njima znamo, jer Mi nismo odsutni bili.
Mjerenje toga dana biće pravedno: oni čija dobra djela prevagnu, oni će šta žele postići;
a oni čija dobra djela budu lahka, oni će, zato što dokaze Naše nisu priznavali, stradati.
Mi smo vas na Zemlji smjestili i na njoj vam sve što je potrebno za život dali. – A kako vi malo zahvaljujete!
Load More