Surah Al-Balad Translate in Bosnian

Kunem se gradom ovim –
a tebi će biti dopušteno sve u gradu ovome –
i roditeljem i onim koga je rodio
Mi čovjeka stvaramo da se trudi.
Misli li on da mu niko ništa ne može?
Utrošio sam blago nebrojeno! – reći će.
Zar misli da ga niko vidio nije?
Zar mu nismo dali oka dva
i jezik i usne dvije
i dobro i zlo mu objasnili?
Load More