Surah Al-Baqara Ayah #21 Translated in Bosnian

O ljudi, klanjajte se Gospodaru svome, koji je stvorio vas i one prije vas, da biste se kazne sačuvali;