Surah Al-Burooj Translate in Bosnian

Tako mi neba sazviježđima okićenog
i Dana već određenog
i prisutnih, i onoga što će biti prisutno –
prokleti neka su oni koji su rovove iskopali
i vatrom i gorivom ih napunili
kada su oko nje sjedili
i bili svjedoci onoga što su vjernicima radili!
A svetili su im se samo zato što su u Allaha, Silnoga i Hvale dostojnoga, vjerovali
čija je vlast i na nebesima i na Zemlji – a Allah je svemu Svjedok.
One koji vjernike i vjernice budu na muke stavljali pa se ne budu pokajali – čeka patnja u Džehennemu i isto tako prženje u ognju
Load More