Surah Al-Fajr Translate in Bosnian

Tako mi zore
i deset noći
i parnih i neparnih
i noći kada nestaje –
zar to pametnom zakletva nije…?
Zar ne znaš šta je Gospodar tvoj sa Adom uradio
sa stanovnicima Irema, punog palata na stupovima
kojima ravna ni u jednoj zemlji nije bilo;
i Semudom, koji je stijene u dolini klesao
i faraonom, koji je šatore imao –
Load More