Surah Al-Falaq Translate in Bosnian

Reci: Utječem se Gospodaru svitanja
od zla onoga što On stvara
i od zla mrkle noći kada razastre tmine
i od zla smutljivca kad smutnje sije
i od zla zavidljivca kad zavist ne krije!