Surah Al-Fath Ayah #8 Translated in Bosnian

Mi šaljemo tebe kao svjedoka i kao donosioca radosnih vijesti i kao onoga koji treba opominjati