Surah Al-Fil Translate in Bosnian

Zar nisi čuo šta je sa vlasnicima slona Gospodar tvoj uradio!
Zar lukavstvo njihovo nije omeo
i protiv njih jata ptica poslao
Koje su na njih grumenje od gline pečene bacale
pa ih On kao lišće koje su crvi istočili učinio?