Surah Al-Ghashiya Translate in Bosnian

Da li je doprla do tebe vijest o teškoj nevolji? –
kada će se neka lica potištena
premorena, napaćena
u vatri užarenoj pržiti
sa vrela uzavrelog piti
kada drugog jela osim trnja neće imati
koje neće ni ugojiti ni glad utoliti.
Neka lica toga dana biće radosna
trudom svojim zadovoljna –
u Džennetu izvanrednome
Load More