Surah Al-Hijr Translate in Bosnian

Elif Lām Rā. Ovo su ajeti Knjige, Kur'ana jasnog!
Zažaliće nevjernici često što nisu postali muslimani.
Pusti ih neka jedu i naslađuju se, i neka ih zavara nada – znaće oni!
A Mi smo uništavali gradove samo u određeno vrijeme
nijedan narod ne može ni ubrzati ni usporiti konac svoj.
Oni govore: Ej, ti kome se Kur'an objavljuje, ti si, uistinu, lud!
Zašto nam meleke ne dovedeš, ako je istina što govoriš!
Mi meleke šaljemo samo s Istinom, i tada im se ne bi dalo vremena da čekaju.
Mi, uistinu, Kur'an objavljujemo i zaista ćemo Mi nad njim bdjeti!
I prije tebe smo poslanike prijašnjim narodima slali
Load More