Surah Al-Infitar Translate in Bosnian

Kada se nebo rascijepi
i kada zvijezde popadaju
i kada se mora jedna u druga uliju
i kada se grobovi ispreturaju
svako će saznati šta je pripremio, a šta je propustio.
O čovječe, zašto da te obmanjuje to što je Gospodar tvoj plemenit
koji te je stvorio – pa učinio da si skladan i da si uspravan –
i kakav je htio lik ti dao?
A ne valja tako! Vi u Sudnji dan ne vjerujete
a nad vama bdiju čuvari
Load More