Surah Al-Inshiqaq Translate in Bosnian

Kada se nebo rascijepi
i posluša Gospodara svoga – a ono će to dužno biti –
i kada se Zemlja rastegne
i izbaci ono što je u njoj, i potpuno se isprazni
i posluša Gospodara svoga – a ona će to dužna biti –
ti ćeš, o čovječe, koji se mnogo trudiš, trud svoj pred Gospodarom svojim naći:
onaj kome bude knjiga njegova u desnu ruku njegovu data
lahko će račun položiti
i svojima će se radostan vratiti;
a onaj kome bude knjiga njegova iza leđa njegovih data
Load More