Surah Al-Kauther Translate in Bosnian

Mi smo ti, uistinu, mnogō dobro dali
zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji
onaj koji tebe mrzi sigurno će on bez spomena ostati.