Surah Al-Maarij Translate in Bosnian

Neko je zatražio da se kazna izvrši
nad nevjernicima – niko ne može spriječiti
da to Allah, Gospodar nebesa, ne učini
k Njemu se penju meleki i Džibril u danu koji pedeset hiljada godina traje
zato ti budi strpljiv ne jadikujući.
Oni misle da se dogoditi neće
a Mi znamo da sigurno hoće
onoga Dana kada nebo bude kao talog od zejtina
a brda kao vuna šarena
kada bližnji neće bližnjega ništa pitati
Load More