Surah Al-Maun Translate in Bosnian

Znaš li ti onoga koji onaj svijet poriče?
Pa to je onaj koji grubo odbija siroče
i koji da se nahrani siromah – ne podstiče.
A teško onima koji, kada molitvu obavljaju
molitvu svoju kako treba ne izvršavaju
koji se samo pretvaraju
i nikome ništa ni u naruč ne daju!