Surah Al-Mulk Translate in Bosnian

Uzvišen je Onaj u čijoj je ruci vlast – On sve može! –
Onaj koji je dao smrt i život da bi iskušao koji od vas će bolje postupati; – On je Silni, Onaj koji prašta
Onaj koji je sedam nebesa jedna iznad drugih stvorio – ti u onome što Milostivi stvara ne vidiš nikakva nesklada, pa ponovo pogledaj vidiš li ikakav nedostatak
zatim ponovo više puta pogledaj, pogled će ti se vratiti klonuo i umoran.
Mi smo vama najbliže nebo sjajnim zvijezdama ukrasili i učinili da vatra iz njih pogađa šejtane, za koje smo patnju u ognju pripremili.
A za one koji ne vjeruju u Gospodara svoga kazna je Džehennem, užasno je on boravište!
Kad budu u nj bačeni, pucketanje njegovo će čuti, i on će ključati
skoro da se od bijesa raspadne. Kad god se koja gomila u nj baci, stražari u njemu će je upitati: Zar nije niko dolazio da vas opominje?
Jest, dolazio nam je onaj koji nas je opominjao – odgovoriće – a mi smo poricali i govorili: 'Allah nije objavio ništa, vi ste u velikoj zabludi!'
I reći će: Da smo slušali ili razmišljali, ne bismo među stanovnicima Džehennema bili!
Load More