Surah Al-Munafiqoon Translate in Bosnian

Kad ti licemjeri dolaze, oni govore: Mi tvrdimo da si ti, zaista, Allahov poslanik! – I Allah zna da si ti, zaista, Njegov poslanik, a Allah tvrdi i da su licemjeri pravi lašci.
Oni se iza zakletvi svojih zaklanjaju, pa od Allahova puta odvraćaju. Ružno je, doista, kako postupaju!
To je zato što su vjernici bili, pa nevjernici postali, i onda su im srca zapečaćena, pa ne shvaćaju.
Kad ih pogledaš, njihov izgled te ushićuje; a kad progovore, ti slušaš riječi njihove, međutim, oni su kao šuplji naslonjeni balvani, i misle da je svaki povik protiv njih. Oni su pravi neprijatelji, pa ih se pričuvaj! Allah ih ubio, kuda se odmeću?!
A kad im se rekne: Dođite, Allahov Poslanik će moliti da vam se oprosti – oni glavama svojim tresu i vidiš ih kako nadmeno odbijaju.
Isto im je – molio ti oprosta za njih ili ne molio, Allah im, zaista, neće oprostiti, Allah, doista, narodu nevjerničkom neće na Pravi put ukazati.
Oni govore: Ne udjeljujte ništa onima koji su uz Allahova Poslanika, da bi ga napustili! A blaga nebesa i Zemlje su Allahova, ali licemjeri neće da shvate.
Oni govore: Ako se vratimo u Medinu, sigurno će jači istjerati iz nje slabijeg! A snaga je u Allaha i Poslanika Njegova i u vjernīkā, ali licemjeri neće da znaju.
O vjernici, neka vas imanja vaša i djeca vaša ne zabave od sjećanja na Allaha. A oni koji to učine, biće izgubljeni.
I od onoga čime vas Mi opskrbljujemo udjeljujte prije nego nekom od vas smrt dođe, pa da onda rekne: Gospodaru moj, da me još samo kratko vrijeme zadržiš, pa da milostinju udjeljujem i da dobar budem!
Load More