Surah Al-Qalam Translate in Bosnian

Nūn. Tako Mi kalema i onoga što oni pišu
ti nisi, milošću Gospodara svoga, lud;
ti ćeš, sigurno, nagradu neprekidnu dobiti
jer ti si, zaista, najljepše ćudi
i ti ćeš vidjeti, a i oni će vidjeti
ko je od vas lud.
Gospodar tvoj dobro zna onoga koji je s puta Njegova skrenuo i On dobro zna one koji su na Pravome putu
zato ne slušaj one koji neće da vjeruju
oni bi jedva dočekali da ti popustiš, pa bi i oni popustili
i ne slušaj nijednog krivokletnika, prezrena
Load More