Surah Al-Qaria Translate in Bosnian

Smak svijeta!
Šta je Smak svijeta?
i šta ti znaš o Smaku svijeta?
Toga dana će ljudi biti kao leptiri raštrkani
a planine kao šarena vuna iščupanā.
Onaj u koga njegova djela budu teška –
u ugodnu životu će živjeti
a onaj u koga njegova djela budu lahka –
boravište će mu bezdan biti.
A znaš li ti šta će to biti? –
Load More