Surah An-Najm Translate in Bosnian

Tako mi zvijezde kad zalazi
vaš drug nije s Pravoga puta skrenuo i nije zalutao!
On ne govori po hiru svome –
to je samo Objava koja mu se obznanjuje
uči ga jedan ogromne snage
razoriti, koji se pojavio u liku svome
na obzorju najvišem
zatim se približio, pa nadnio –
blizu koliko dva luka ili bliže –
i objavio robu Njegovu ono što je objavio
Load More