Surah An-Nas Translate in Bosnian

Reci: Tražim zaštitu Gospodara ljudi
Vladara ljudi
Boga ljudi
od zla šejtana-napasnika
koji zle misli unosi u srca ljudi –
od džina i od ljudi!