Surah An-Nasr Translate in Bosnian

Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu
i vidiš ljude kako u skupinama u Allahovu vjeru ulaze –
ti veličaj Gospodara svoga hvaleći Ga i moli Ga da ti oprosti, On je uvijek pokajanje primao.