Surah Ar-Rahman Translate in Bosnian

Milostivi
poučava Kur'anu
stvara čovjeka
uči ga govoru.
Sunce i Mjesec utvrđenim putanjama plove
i trava i drveće se pokoravaju
a nebo je digao. I postavio je terazije
da ne prelazite granice u mjerenju –
i pravo mjerite i na teraziji ne zakidajte!
A Zemlju je za stvorenja razastro
Load More